La quantitat d’aigua recomenada és de 950 o menys, litres per setmana.