Mallorca presenta una part nord més plujosa afectada per la pluja orogràfica causada per la Serra de Tramuntana i en canvi la part sud i de llevant de Mallorca és molt més seca.

Usuari: Geocat~commonswiki de la pagina wikimedia.org

 

L’illa d’Eivissa també presenta uniformitat en la distribució de la pluja per l’escassa diferència en altituds i la reduïda extensió de l’illa, raó per la qual els 408 litres de la Vila d’Eivissa són representatius de tota l’illa. A Formentera els totals pluviomètrics són similars als de la la Vila d’Eivissa però les dades disponibles de la pluviometria de Sant Francesc és molt reduïda i no se’n poden treure conclusions definitives.

Usuari: Geocat~commonswiki de la pagina wikimedia.org

Menorca es caracteritza per tenir una precipitació molt irregular d’un any a un altre i aquesta depen molt de la zona. Durant la tardor es concentren fortes pluges i la resta d’any hi sol haver poca precipitació.

Usuari: Geocat~commonswiki de la pagina wikimedia.org